Het “stressadaptatiemodel”van het chronischevermoeidheidssyndroom/fibromyalgie:een update

905 p
Samenvatting

In dit artikel wordt de recente literatuur besproken die de theoretische relevantie en het klinische nut aantoont van een neurobiologisch gebaseerd “stressadaptatiemodel” voor medisch “onverklaarde” chronische vermoeidheid en pijn (het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie). Het wordt steeds duidelijker dat dit model een adequate diagnostische afbakening kan vergemakkelijken, dualistisch etio-pathogenetisch denken kan overstijgen en voor de betrokken patiënten een behandeling op maat mogelijk kan maken die de kansen op herstel optimaliseert. Op welke concrete manier een gepersonaliseerde, biopsychosociaal georiënteerde hulpverlening voor patiënten met CVS/fibromyalgie het best wordt georganiseerd, blijft vooralsnog een open vraag.

Auteur
VAN HOUDENHOVE B , LUYTEN P , KEMPKE S
Vakgebied
PSYCHOLOGIE , PSYCHIATRIE
Tags
CHRONISCHEVERMOEIDHEIDSSYNDROOM, FIBROMYALGIE, MYALGISCHE ENCEFALOMYELITIS, BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL, STRESS, DIAGNOSE, ETIOLOGIE, PATHOLOGISCHE BEHANDELING
Jaargang 2013, Volume 69