Instellingen waarmee artsen hun volledige loopbaan lang rekening moeten houden

1 048 p
Samenvatting

Deze bijdrage belicht enkele instellingen waarmee artsen hun volledige loopbaan lang rekening moeten houden. Het betreft organisaties die ondersteunende pilaren zijn van de gezondheidszorg in
België. De missie en de taken van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV), het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de „European Organisation
for Research and Treatment of Cancer” (EORTC) worden achtereenvolgens toegelicht.

Auteur
L. Depaepe , E. Hulstaert , A. Verbaeys
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2019, Volume 75