Onderzoek op menselijke embryo’s in België: een overzicht

316 p
Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van de aantallen en de types menselijke embryo’s die tussen 2007
en 2015 in België gebruikt werden in onderzoeksprojecten. Hiervoor werden alle onderzoeksprojecten
geanalyseerd die voorgelegd werden aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk
onderzoek op embryo’s in vitro. Sinds 2007 werden 15.811 embryo’s gebruikt in 36
onderzoeksprojecten. Daarvan waren 10.492 (66%) verse overtallige embryo’s (ongeschikt voor
invriezing of terugplaatsing), 4.083 (26%) ingevroren overtallige embryo’s (gedoneerd door ouders
wier kinderwens vervuld of opgegeven werd) en 1.236 (8%) embryo’s aangemaakt voor onderzoek.
De meeste projecten focusten op onderzoek naar de embryonale ontwikkeling. Verse overtallige
embryo’s werden voornamelijk gebruikt voor embryonaal stamcelonderzoek. Ingevroren overtallige
embryo’s dienden vrijwel uitsluitend voor onderzoek naar de embryonale ontwikkeling en voor
stamcelonderzoek. Embryo’s gemaakt voor onderzoek maakten deel uit van projecten rond
embryo-ontwikkeling, eicelonderzoek en invriestechnieken, alsook stamcelonderzoek.

Auteur
G. Pennings, S. Segers, S. Debrock, B. Heindryckx, V. Kontozova-Deutsch, U. Punjabi,
Tags
EMBRYO
Jaargang 2018, Volume 74