Rode, jeukende slierten op de voet na een reis naar Jamaica

1 028 p
Samenvatting

In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een 27-jarige man die terugkomt van
Jamaica met jeukende, slierterige, rode strepen met blaarvorming rond de linkerenkel. Het betreft
een schoolvoorbeeld van cutane larva migrans (CLM), veroorzaakt door de migratie van de larve
van een dierenhaakworm in de menselijke huid na contact met gecontamineerde grond. Deze huidinfectie komt vaak voor in de tropen en wordt niet zelden gezien bij reizigers. Ancylostoma braziliense is de meest frequente oorzaak, maar andere haakworminfecties zijn beschreven. Blootsvoets
rondlopen is een belangrijke risicofactor. Een „creeping eruption” (erythemateuze, serpigineuze,
jeukende huiduitslag) is de meest voorkomende presentatie. Een bacteriële surinfectie, vesiculaire
letsels en folliculitis zijn beschreven klinische beelden. Een behandeling met ivermectine 200 µg/kg
als eenmalige dosis geniet de voorkeur. Albendazol 400 mg per dag gedurende vijf tot zeven dagen
is een alternatief.

Auteur
S. Braem , E. Bottieau , S. Van Den Broucke
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2019, Volume 75