Versterving: pleidooi voor een doordacht kader en begeleiding

1 012 p
Samenvatting

Dit artikel buigt zich over de vraag of een verzoek tot versterving ethisch te verantwoorden is, welke
problemen het meebrengt en in welke omstandigheden het kan worden toegepast. Dit artikel is tot
stand gekomen naar aanleiding van een vraag hierover die werd gesteld aan de commissie medische ethiek. De verstervingsverzoeken bij wilsbekwame en wilsonbekwame patiënten werden
onderzocht in drie verschillende scenario’s: terminaal, palliatief en niet-palliatief. Het argument is dat
een beslissing tot versterving deel uitmaakt van het recht op behandelingsweigering en dat de
geëxpliciteerde wens van de patiënt, ook via een wilsverklaring, gerespecteerd moet worden door
de beroepsbeoefenaar. De casussen tonen evenwel de emotionele geladenheid van die beslissing
voor de naasten en de zorgverleners. Er is dus nood aan een procedure voor tijdige en intensieve
begeleiding om vragen en onzekerheden zoveel mogelijk weg te werken. Tot slot worden een aantal belangrijke stappen van een dergelijke procedure beschreven.

Auteur
A. Ravelingien , N. Gellinck , M. Lemiengre , M. Sioen , E. Swaenepoel , N. Van de Walle
Vakgebied
ETHIEK
Jaargang 2019, Volume 75